NGUYỄN KHÁNH HỘI (1931-2012) nous a quitté.

lundi 20 février 2012

NGUYỄN KHÁNH HỘI

(1931-2012)


L’homme aux miliers d’archives. Il était sur tout les lieux où quelque chose se passait et inlassablement, il filmait, ici et au Vietnam.
Ses obsèques auront lieux le 23 février à 11h45 au Mont Valérien, rue du Calvaire, 92000 Nanterre

Chúng tôi nhận được tin ông Nguyễn Khánh Hội đã từ trần ngày 16.2.2012 tại bệnh viện Foch sau một cơn trọng bệnh, thọ 80 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ cử hành tại Crématorium du Mont Valérien, rue du Calvaire, 92000 Nanterre ngày thứ năm 23.2.2012, hồi 11g45.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng cô Nguyễn Mai Hương, ái nữ, và toàn thể gia đình.