Jeudi 7 janvier 2016 à 20h30 cinéma La Clef - Viet Nam 2030

mardi 15 décembre 2015

Le ciné-club YDA a le plaisir de vous convier, en avant-première, à la projection du film

2030 - (Nuoc 2030)

 en présence de son réalisateur Nguyen Vo Nguyen Minh.

du réalisateur Nguyen Vo Nguyen Minh (Gardien de bufles 2004) le jeudi 7.1 2016 à 20h30 au cinéma La Clef.

Réservation indispensable : cineclub.yda gmail.com

Long métrage de fiction 2014, 98’, v.o. vietnamienne, s/t anglais.
Scénario de Nguyen Vo Nguyen Minh, inspiré d’une nouvelle de Nguyen Ngoc Tu -
Photographie : Bao Nguyen - Musique : Inouk Demers - Décorateur : Truong Trung Dao - Production : Saigon Media. Avec : Quynh Hoa (Sao), Qui Binh (Giang), Thach Kim Long (Thi), Hoang Phi (Thanh), Minh Duc (Thuy).
Sélectionné aux festivals de Berlin, Pusan, Durban, Vancouver, Sao Paulo, Trieste,
prix du meilleur film de fiction du festival de San Pedro 2015.

Viet Nam 2030 : Au rythme actuel du réchauffement de la planète et conformément aux projections des experts internationaux du changement climatique, 50 % des terres cultivables du delta du Mékong jusqu’aux abords de Sai Gon ont été englouties sous la mer, 80 % de la population de ces zones s’est réfugiée ailleurs. Parmi les rares paysans à s’accrocher à leur terre, même enfoncée sous l’eau, le couple de Thi et Sao vit dans une habitation sur pilotis avec la pêche comme seule ressource. A coté d’eux, des multinationales ont installé des fermes flottantes pour produire ce qui est devenu rare, l’eau douce, les fruits et légumes. Thi est découvert mort noyé dans des conditions suspectes. La quête de la vérité sur le décès de son mari conduit Sao à la ferme flottante Dai Thanh où elle retrouve Giang, son premier amour, devenu responsable de recherches transgéniques secrètes sur la culture de légumes en eau de mer. Sao doit se décider dans l’incertitude du rôle qu’a joué réellement Giang dans l’assassinat de son mari…

Débat avec Nguyen Vo Nguyen Minh,
réalisateur de Gardien de buffles et de 2030
Jeudi 7 janvier 2016 à 20h30
cinéma La Clef
34 rue Daubenton, Paris 5e

 Métro : Censier - Daubenton

Entrée exclusivement sur invitation dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable par courriel : cineclub.yda gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

**************************************************************************************

Kính mời anh chị đến dự buổi giới thiệu phim

NƯỚC 2030
với sự có mặt của đạo diễn Nguyễn Võ Nguyên Minh
Phim truyện 2014, 98’, nói tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh

Kịch bản của Nguyễn Võ Nguyên Minh dựa theo truyện Nước như nước mắt
của Nguyễn Ngọc Tư - Quay phim : Bảo Nguyên - Nhạc phim : Inouk Demers -
Thiết kế mỹ thuật : Trương Trung Đạo - Sản xuất : Saigon Media.
Với : Quỳnh Hoa (Sáo), Quý Bình (Giang) , Thạch Kim Long (Thi),
Hoàng Phi (Thành), Minh Đức (Thuỷ).
Phim tham dự các liên hoan Berlin, Pusan, Durban,Vancouver, Sao Paulo, Trieste, giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất LHP San Pedro 2015.

Việt Nam 2030 : Với đà nhiệt độ của trái đất tăng như hiện tại và theo dự phóng của chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu, 50% đất trồng trọt của đồng bằng sông Cửu Long đến tận vùng ven Sài Gòn đã chìm dưới mực nước biển, 80 % cư dân những vùng đó đã di tản đến nơi khác. Trong số hiếm nông dân kiên quyết ở lại trên đất đai của ông bà, mặc dù nó bị chôn vùi dưới biển, có cặp vợ chồng trẻ Sáo và Thi, tồn tại lênh đênh trên nước mặn với hoạt động duy nhất có thể là bắt cá. Bên cạnh đó, nhiều công ty nước ngoài đã xây lên nông trại nổi để sản xuất những gì trở nên khan hiếm và đắt đỏ như là nước ngọt và rau quả. Cái chết đầy bí ẩn của Thi xô đẩy Sáo đi tìm sự thật về cái chết của chồng mình. Cuộc truy tìm thủ phạm đưa Sáo đến nông trại nổi Đại Thành, ở đó cô gặp lại Giang, người yêu đầu tiên của mình, nay đã trở thành người trách nhiệm chương trình nghiên cứu bí mật biến đổi gien rau cải để chúng sống trong nước mặn. Sáo phải quyết định trong khi cô không thể biết chắc chắn Giang có vai trò trong vụ ám sát chồng của mình hay không…
Thảo luận với Nguyễn Võ Nguyên Minh
đạo diễn của Mùa len trâu và Nước 2030

Thứ năm 7 tháng 1 năm 2016 lúc 20g30
cinéma La Clef
34 rue Daubenton, Paris 5e
Métro : Censier - Daubenton
Buổi giới thiệu phim dành cho người có giấy mời.
Do số chỗ có giới hạn, xin bạn giữ vé trước qua e-mail theo địa chỉ : cineclub.yda gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

Xin kính mời,
Ciné-club YDA.
« »

Voir en ligne : ciné club YDA